Bước 1 : Chọn sản phẩm cần mua bằng cách bấm vào nút " Mua Hàng"


 


Bước 2 : Bấm vào "Giỏ Hàng"

 


Bước 3 :  Chọn nút Thanh toán


Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin trong phần đánh dấu sao rồi chọn " Tiếp tục "


Bước 5 : Xác nhận đồng ý với điều khoản của công ty rồi bấm " Tiếp tục"


Bước 6 : Bước cuối , bấm vào xác nhận đơn hàng để hoàn tất mua hàng